fbpx

Sloveya’daki Uluslararası Okullar

Slovenya’nın dünyada çocuk yetiştirmeye ve yeni bir çocuğu dünyaya getirmeye en uygun ülke olduğunu pek çok uluslararası rapor ve endeks göstermektedir.

Nitekim Sloven eğitim sistemi kalitesi de dünyada 12. sırada iken İngilizcenin en iyi konuşulduğu 7. Ülkenin Slovenya olduğunu da tekrar belirtelim.

Slovenya’ya yeni yerleşen aileler, çocukları için ücretsiz kamu okullarının yanırsıra ülkeye prestijli uluslararası okulları da tercih edebilirler. Slovenya’ya yerleşecek aileler, çocuklarının ülkelerindeki okullara benzer bir atmosfere ve eğitim programına sahip uluslararası okullarda da eğitim almasını tercih edebilmektedirler. Bu okullarda Slovence ve Sloven kültürünün öğretildiğini de belirtelim.

Oldukça iyi İngilizce eğitimi de veren Sloven kamu okullarında ilk aşamada karşılaşılan Slovence engelinin de hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını da özellikle belirtelim. Slovenya’nın ücretsiz olanlar dahil ülkeye yeni yerleşen kişilere Slovence öğrenimi sağlayan pek çok eğitim kurumu vardır.

Slovenya’da üç tane Yabancı Okul vardır.

 • Uluslararası İngiliz Okulu (British International School of Ljubljana)
 • Uluslararası Amerikan Okulu (QSI International School of Ljubljana)
 • Uluslarararası Fransız Okulu (Ecole Française du Ljubljana)

Yukarıdaki okullar bir taraftan kendi ülkelerin (İngiltere, Amerika ve Fransa) müfredatını öğretirken, diğer taraftan da tabi oldukları uluslararası okul networklerinin standartlarına uygun eğitim vermektedirler. Bu şekilde çocuğunuzun yeni bir ülkeye adaptasyonunu kolaylaştırırken tüm dünyada geçerli bir eğitim almasını sağlamış olursunuz. Ancak, Sloven Kamu okullarının verdikleri eğitimin de en üst kalitede olduğunu ve tüm dünyada bilinir ve geçerli ve ücretsiz olduğunu da tekrar belirtelim.

IB Eğitimi veren Slovenya Okulları

Yabancı okullara ilaveten bazı Sloven okulları da Uluslararası Bakalorya – international baccalaureate (IB) programlarını kabul etmişlerdir. IB programını uygulayanlar arasında Bezigrad Uluslararası Lisesi (Ljubljana), Maribor’daki Second Gymnasium Maribor ve Kranj’daki High School Gimnazija örnek olarak gösterilebilir. Uluslararası Bakalorya (IB) Programı, Uluslararası Bakalorya Organizasyonunca düzenlenen ve standartları belirlenen gelişmiş Batı ülkelerinin geçerliliğini kabul ettiği bir programdır. Eğitim dilinin İngilizce olduğu IB programları 6 alt alanda derslerin ve içeriklerinin standartlarını belirlemekte olup lise eğitiminin son iki yılını kapsamaktadır.

Özel Kreş ve Anaokullar:

Aşağıdaki özel okullarda İngilizce okul öncesi eğitim verilmektedir.

 • Danila Kumar Uluslararası Anaokulu (International Kindergarten Danila Kumar)
 • Uluslararası İngiliz Okulunun Ana Okul ve Kreşi (Preschool at British International School of Ljubljana)
 • Mali Svet Uluslararası ve Diplomatik Anaokulu (International and diplomatic kindergarten Mali Svet)
 • Fransız Uluslararası Okulunun Anaokul ve Kreşi (Ecole Française du Ljubljana)

 Özel İlköğretim Okulları / Liseler:

 • Uluslararası İngiliz Okulu (British International School of Ljubljana)
 • Uluslararası Amerikan Okulu (QSI International School of Ljubljana)
 • Uluslarararası Fransız Okulu (Ecole Française du Ljubljana)
 • Danila Kumar Uluslararası Okulu (International elementary school Danila Kumar)
 • Maribor Lisesi (Second Gymnasium Maribor )
 • Kranj Lisesi (High School Gimnazija Kranj)

Ljubljana Uluslararası İngiliz Okulu (BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA)

Address: Cesta 24. Junija 92, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Website: https://britishschool.si/

Ljubljana Uluslararası İngiliz Okulu, Eylül 2008’de eğitim vermeye başlamıştır. Modern teknikleri, köklü İngiliz geleneği ile birleştiren “British International School of Ljubljana” anaokulundan liseye kadar eğitim vermektedir.  Şehrin kuzeyindeki prestijli Bezigrad semtindeki okul 3 ile 15 yaş arasındaki çocuklara eğitim vermektedir. Okul öncesi ve İlköğretim eğitim ve öğretiminde Uluslararası İlköğretim Müfredatı (The International Primary Curriculum – IPC) kullanımakta olup, ortaokulda ise Sloven ve yabancı öğrenciler Cambridge ESOL ve IGCSE sınavlarına yönelik yetiştirilmektedir. Dersler tecrübeli İngiliz, İsviçreli ve Sloven öğretmenler tarafından verilmektedir.

Ljubljana QSI Uluslararası Okulu (INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA)

Addres: Dolgi most 6 A, 1000 Ljubljana

Website: http://www.qsi.org/slovenia/sln/

Quality Schools International (QSI) Uluslararası Okulu Ljubljana’da kar amacı gütmeyen bir okul olup, 1995 eylülünden beri eğitim üst düzey kalite standartlarına sahip uluslararası bir eğitim vermektedir. Ormanlık bir arazide kurulu okul, her türlü spor faaliyetinin açık ve temiz bir havada yapılabilmesine de imkan tanımaktadır. Sınıflar, kütüphaneler ve labarotuarlarında en üst düzey teknolojinin kullanıldığı Okulda, 1000 m2’lik bir spor salonunun yanısıra fitness alanları vardır. Eğitim dilinin İngilizce olduğu okula 3 ile 17 yaş arasındaki çocuklar kabul edilmektedir.  Bir Amerikan okulu olan QSI’da küçük sınıflarda tecrübeli öğretmenler tarafından dersler verilmektdir. Farklı milliyetlerden çocukların devam ettiği okuldaki öğrenciler Slovenya’da görev yapan diplomat aileleri ve uluslararası iş çevrelerine mensup ailelerin çocuklarıdır. QSI Ljubljana; ABD’de “Middle States Association of Colleges and Schools”a akredite olan ve özellikle Amerikan SAT sınavlarına hazırlayan eğitim müfredatı ile ABD’de üniversite hayatına devam etmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği bir okuldur.

Ljubljana Özel Fransız Okulu (ECOLE FRANÇAISE DU LJUBLJANA)

Addres: Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana

Website: http://efl.si

Ljubljana Özel Fransız Okulu, 1981 yılından beri; 2 yaşından 18 yaşına kadar Fransız konuşan ya da Fransızca bilgisi olmayan tüm öğrencilere eğitim vermektedir. Fransız Dış İşleri Bakanlığı tarafından özel olarak desteklenen okulda, Sloven, Fransız, Kanadalı, Belçikalı, İtalyan, İspanyol vb milliyetlerden çocuklar okumaktadır.  Eğitim dilinin Fransızca olduğu okulda çocuklara Slovence eğitimi de verilmektedir.

Danila Kumar Uluslararası Okul (Ljubljana)

Addres: Godeževa 11, 1113 Ljubljana

Website: http://en.os-danilekumar.si

Danila Kumar Uluslararası Okulu, 20 yılı aşkın süredir İngilizce IB eğitimi veren bir kamu okuludur. Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu bulunmaktadır ve Slovenya’da yaşayan yabancı ailelerin çocuklarına yönelik eğitim vermektedir. Sloven Eğitim Bakanlığınca desteklenen okul uygun imkanlar ile Uluslararası IB eğitimi vermektedir. Ljubljana’nın presitjli Bežigrad bölgesindeki okul 12-18 öğrencilik sınıflarında 3 yaşından 14 yaşına kadar çocuklara eğitim vermektedir. Okul dışı pekçok aktiviteyi ücretsiz sunan okul, fiziki imkanlarının gelişmişliği ile bilinmektedir.

Uluslararası Bezigrad Lisesi (INTERNATIONAL HIGH SCHOOL GIMNAZIJA BEŽIGRAD)

Addres: Peričeva 4, 1000 Ljubljana

Website: http://www.gimb.org/index.php?id=29

Bezigrad Lisesi (Gimnazija Bežigrad), UNESCO, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) iş birliğinde uluslararası bakhelorya (international baccalaureate-IB) programını uygulayan bir okuldur. IBO tarafından akredite edilen okul 13-16 yaş arası çocuklara Orta Düzey, 16-19 yaş çocuklara ise Uluslararası Bakalorya Diploma Programı sunmaktadır. Orta düzey programı İngilizce, Almanca, Slovence, tarih, coğrafya, biyoloji, kimya, fizik, matematik, resim, beden eğitimi ve bilgisayar derslerini içermektedir. Ayrıca,  öğrenimde alternatif metodlar, sosyal hizmet, sağlık, sosyal eğitim ve yaratıcılık gibi alanlarda da ilave dersler bulunmaktadır. IB Diploma Programı ise 2 yıllık, İngilizceye dayalı yoğun bir üniversiteye hazırlık programıdır. Öğrenciler, seçecekleri 6 konuda çalışmalar yapmak, proje geliştirmek ve Bilgi Teorisi/Yaratıcılık, okul dışı aktivitelere katılmak gibi sorumluluklara sahiptirler.

Maribor Lisesi (SECOND GYMNASIUM MARIBOR)

Addres: Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor

Website: https://www.druga.si/en/the-school/

Slovenya’nın Avusturya sınırındaki Maribor şehirndeki Maribor Lisesinde sunulan Uluslararası Bakalorya Programı içerik olarak Bezigrad Lisesinde sunulan ile birebir aynıdır. Maribor Lisesi, öğrencilerini üniversite ve sonrasındaki akademik hayata hazırlayan yoğun programı ve eğitimi ile bilinmektedir. Uluslararası ortamlara kolay adapte olan, açık görüşlü ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Akademik program kadar öğrencilerin okul dışı aktivitelere katılımları da eşit bir şekilde önemsenmektedir. Öğrencilerinin akademik başarıları Slovenya’da en üst sıralardadır. Okuldışı aktivitelerin teşvik edilmesi öğrencilerin akşam ve haftasonlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamıştır. Okul, öğrencilerinin yaratıcı potansiyelini yükseltirken öğrenciler için huzurlu bir ortam sağlamayı aynı zamanda başarmıştır.

Kranj Lisesi (HIGH SCHOOL GIMNAZIJA KRANJ)

Addres: Koroška cesta 13, 4000 Kranj

Website: http://www.gimkr.si/ib-diploma-programme/

Başkent Ljubljana’ya yarım saatlik mesafede yer alan tarihi Kranj şehrindeki Kranj Lisesi 1810 yılından beri eğitim veren Slovenya’nın en köklü ve saygın okullarındandır. Uluslararası ve ulusal sınav başarıları ile tanınmaktadır. Kranj Lisesi, 15-18 yaşları arasında ortalamanın üzerinde akademik başarıya sahip 1.000 öğrenciye kapılarını açmaktadır. Özellikle fen bilimlerindeki yüksek başarılı öğrencileri ile tanınan lisenin mezunları en iyi üniversitelerden kabul almaktadırlar. Kranj Lisesi 2009’dan beri uluslararası bakalorya programını Kabul etmiştir.

Mali Svet Uluslararası Diplomatik Anaokulu (INTERNATIONAL DIPLOMATIC KINDERGARTEN MALI SVET)

Addres: Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana

Website: http://www.malisvet.com/site.php?page=main&lang=en

Mali Svet Diplomatik Anaokulu, 2007 yılından beri eğitim veren okulöncesi bir eğitim kurumudur. İngilizce ve Slovence anaokulu ve kreş eğitimi vermektedir. Yabancı ailelerin çocukları kadar ileride yurtdışında yaşamayı hedefleyen Sloven ailelerin çocuklarına da eğitim vermektedir.

Slovenya’daki Uluslararası ve Özel Okullara ait daha detaylı bilgilere aşağıdaki web sitelerinden ulaşabilirsiniz:

 • slovenia.si
 • investslovenia.org
 • filternet.si

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to top
Whatsapp Mesaj
Yardım mı gerekli?
Merhaba!
Bilgi mi almak istiyorsunuz?