fbpx

Slovenya

Slovenya’da Emeklilik Nasıldır?

Slovenya’daki ortalama emekli maaşları 650 Euro’dur. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi benzeri bir sistem ile ilave emeklilik geliri elde edilmesi de imkan dahilindedir.

Erkekler 40 yıl, kadınlar ise 39 yıl çalıştıktan sonra 59 yaşında emekli olabilmektedirler. Çalışılan yıl daha düşük olduğunda ise emeklilik yaşı artmaktadır. Örneğin 15 yıllık çalışma süresi olan bir kişi 65 yaşında emekli olabilmektedir. 20 yıllık çalışma süresi olan kadın ya da erkek ise 63 yaşında emekli olabilmektedir.

Ancak, emeklilik yaşı bazı durumlarda düşürülebilmektedir. Her çocuk için 6 ayı emeklilik yaşından düşürmek mümkündür. Aynı şekilde askerlik yapan kişiler de askerlik süresinin 3’te 2’sini emeklilik yaşının hesabından düşürebilirler.

Slovenya’da Sosyal Yardımlar

Çocuk Yardımı

Oturum iznine sahip yabancılar dahil çocuk sahibi tüm aileler Sosyal Hizmetler Merkezi’ne (Center za socialno delo) maddi yardım için başvurabilirler.

Detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/

Kreş ve Anaokulu Yardımı

Kamu kreş ve anaokulları ücretsiz olup, özel okullar için de devlet yardımları vardır. 2 ya da daha fazla çocuğu olan ailelerin çocuklarından birisi için kreş masrafı alınmamakta diğeri için ise % 30 oranında alınmaktadır. Bu durum devletçe desteklenen özel kreş ve anaokullar ve belediyelerin desteklediği özel kreş ve anaokulları için de geçerlidir.

Çocuk yardımı ya da kreş/anaokul destek başvuruları bağlı bulunduğunuz Sosyal Hizmetler Merkezine (Center za socialno delo) aynı anda yapılabilmektedir.

Slovenya’da Sağlık Hizmetleri

Slovenya, eski bir Yugoslav Cumhuriyeti olması sebebiyle oldukça gelişmiş ücretsiz sağlık sistemine ve kamu hastahaneler ağına sahiptir. Sağlık sigortası, her türlü tıbbi yardımı ve tedaviyi kapsamakta olup, Slovenya’da oturum iznine sahip olan herkes (aileleri dahil) bu sistemden yararlanma imkanına sahiptir. Ücretli çalışan kişiler bu imkandan otomatik olarak istifade ederken, herhangi bir sigortaya sahip olmayan kişiler ise gerekli ödemeleri yaparak bu imkandan yararlanabilirler.

Ücretsiz Sağlık Hizmeti

Oturum izniniz ile birlikte Slovenya Sosyal Güvenlik Sistemine kaydolduğunuzda çıkartacağınız bir kart ile sağlık merkezlerinden ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Daha önceden randevu alınması ve ikametgahınıza en yakın sağlık merkezine başvurmanız tavsiye olunmaktadır.

Slovenya’da Okullar; Dünyanın Çocuk Yetiştirmek İçin En İdeal Ülkesi Slovenya…

 

Slovenya çocuk yetiştirme için dünyanın en ideal ülkesi olarak kabul edilmektedir. 172 ülkeyi kapsayan uluslararası bir çalışmaya göre birinciliği Slovenya ve Singapur birlikte paylaşmıştır.

Bu çalışmada ABD’nin 36. sırada olduğunu belirtmemizde fayda vardır.

Ayrıntılarına aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Endeks çalışmasında ülkeler, çocuklara sundukları eğitim, sağlık, beslenme, sosyal imkanlar dahil pek çok kritere göre

sıralanmışlardır.

https://campaigns.savethechildren.net/end-of-childhood

Ücretsiz kamu okullarının varlığının yanısıra, her türlü sosyal imkanın da çocuklar için var olduğunu ifade edelim. Yaz kampları, okul dışı ücretsiz aktiviteler ile Slovenya en iyi eğitim

sistemine sahip 12. ülke olarak da istatistiklere geçmiştir.

Çocuk Doğurmak İçin En İyi Ülke

Aynı zamanda Slovenya yeni bir çocuğun dünyaya getirilmesine en uygun dünyadaki iki ülkeden birisi olmuştur.

Avrupa Birliğinin Slovenya’yın yeni bir çocuğun dünyaya getirilmesinde en uygun ülke olarak  gören raporunun detaylarına da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/commission/index_en

Slovenya: İngilizcenin En İyi Konuşulduğu 7 Ülkeden Birisi

Slovenya’nın İngilizce’nin en iyi konuşulduğu 7. Ülke olduğunu söylemekte de fayda var. Slovenya’da kırsal bölgeler hariç İngilizce bilmeyen kişilere rastlamak hemen hemen imkansızdır.

Ücretsiz Okullar

Slovenya’da eğitim tamamen ücretsiz olup, tüm kesimlere açıktır. Slovenya’da okul harici  kurslar ve yaz okulları, kamplar vb de ücretsizdir.

Slovenya’da Okullar Kaç Yıldır?

Slovenya’da ilk öğretim 9 yıl olup zorunludur.

İlköğretimden sonraki lisede iki alternatif bulunmaktadır:

1- Gymnasiums (Genel Lise): 4 yıllık eğitim verirler ve devamında üniversiteye kayıt olmak imkanı vardır. Gymnasium’larda 4. Yılın sonunda merkezi bir bitirme sınavı yapılır ve üniversiteye kayıt olma imkanı vardır.

2- Mesleki ve Teknik Liseler: 2 ile 5 yıl arasında süreleri olan mesleki ve teknik liseler, profesyonel bir meslek imkanı kazandırmaya yöneliktirler. Öğrenciler seçtikleri alanda

bir bitirme sınavına girerek belge sahibi olurlar.

Slovenya’da Ücretsiz Üniversite

Slovenya’da üniversiteler de ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Dünya çapında geçerliliği olan diplomalar veren prestijli eğitim kurumlarıdır. Ljubljana, Maribor, Koper ve Nova Gorica’daki

üniversiteler ve programları ile ilgili kapsamlı bilgilere Slovenya Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının (Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) web sitesden

ulaşabilirsiniz.

Slovenya’daki eğitim kurumları, üniversiteler için birebir görüşme yapmak isterseniz bu konuda da uzman danışmanlar aracılığı ile randevular temin edebilir, sizlere eşlik edebiliriz.

Sloveya’daki Uluslararası Okullar

Slovenya’nın dünyada çocuk yetiştirmeye ve yeni bir çocuğu dünyaya getirmeye en uygun ülke olduğunu pek çok uluslararası rapor ve endeks göstermektedir.

Nitekim Sloven eğitim sistemi kalitesi de dünyada 12. sırada iken İngilizcenin en iyi konuşulduğu 7. Ülkenin Slovenya olduğunu da tekrar belirtelim.

Slovenya’ya yeni yerleşen aileler, çocukları için ücretsiz kamu okullarının yanırsıra ülkeye prestijli uluslararası okulları da tercih edebilirler. Slovenya’ya yerleşecek aileler, çocuklarının ülkelerindeki okullara benzer bir atmosfere ve eğitim programına sahip uluslararası okullarda da eğitim almasını tercih edebilmektedirler. Bu okullarda Slovence ve Sloven kültürünün öğretildiğini de belirtelim.

Oldukça iyi İngilizce eğitimi de veren Sloven kamu okullarında ilk aşamada karşılaşılan Slovence engelinin de hızlı bir şekilde ortadan kalkacağını da özellikle belirtelim. Slovenya’nın ücretsiz olanlar dahil ülkeye yeni yerleşen kişilere Slovence öğrenimi sağlayan pek çok eğitim kurumu vardır.

Slovenya’da üç tane Yabancı Okul vardır.

 • Uluslararası İngiliz Okulu (British International School of Ljubljana)
 • Uluslararası Amerikan Okulu (QSI International School of Ljubljana)
 • Uluslarararası Fransız Okulu (Ecole Française du Ljubljana)

Yukarıdaki okullar bir taraftan kendi ülkelerin (İngiltere, Amerika ve Fransa) müfredatını öğretirken, diğer taraftan da tabi oldukları uluslararası okul networklerinin standartlarına uygun eğitim vermektedirler. Bu şekilde çocuğunuzun yeni bir ülkeye adaptasyonunu kolaylaştırırken tüm dünyada geçerli bir eğitim almasını sağlamış olursunuz. Ancak, Sloven Kamu okullarının verdikleri eğitimin de en üst kalitede olduğunu ve tüm dünyada bilinir ve geçerli ve ücretsiz olduğunu da tekrar belirtelim.

IB Eğitimi veren Slovenya Okulları

Yabancı okullara ilaveten bazı Sloven okulları da Uluslararası Bakalorya – international baccalaureate (IB) programlarını kabul etmişlerdir. IB programını uygulayanlar arasında Bezigrad Uluslararası Lisesi (Ljubljana), Maribor’daki Second Gymnasium Maribor ve Kranj’daki High School Gimnazija örnek olarak gösterilebilir. Uluslararası Bakalorya (IB) Programı, Uluslararası Bakalorya Organizasyonunca düzenlenen ve standartları belirlenen gelişmiş Batı ülkelerinin geçerliliğini kabul ettiği bir programdır. Eğitim dilinin İngilizce olduğu IB programları 6 alt alanda derslerin ve içeriklerinin standartlarını belirlemekte olup lise eğitiminin son iki yılını kapsamaktadır.

Özel Kreş ve Anaokullar:

Aşağıdaki özel okullarda İngilizce okul öncesi eğitim verilmektedir.

 • Danila Kumar Uluslararası Anaokulu (International Kindergarten Danila Kumar)
 • Uluslararası İngiliz Okulunun Ana Okul ve Kreşi (Preschool at British International School of Ljubljana)
 • Mali Svet Uluslararası ve Diplomatik Anaokulu (International and diplomatic kindergarten Mali Svet)
 • Fransız Uluslararası Okulunun Anaokul ve Kreşi (Ecole Française du Ljubljana)

 Özel İlköğretim Okulları / Liseler:

 • Uluslararası İngiliz Okulu (British International School of Ljubljana)
 • Uluslararası Amerikan Okulu (QSI International School of Ljubljana)
 • Uluslarararası Fransız Okulu (Ecole Française du Ljubljana)
 • Danila Kumar Uluslararası Okulu (International elementary school Danila Kumar)
 • Maribor Lisesi (Second Gymnasium Maribor )
 • Kranj Lisesi (High School Gimnazija Kranj)

Ljubljana Uluslararası İngiliz Okulu (BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA)

Address: Cesta 24. Junija 92, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Website: https://britishschool.si/

Ljubljana Uluslararası İngiliz Okulu, Eylül 2008’de eğitim vermeye başlamıştır. Modern teknikleri, köklü İngiliz geleneği ile birleştiren “British International School of Ljubljana” anaokulundan liseye kadar eğitim vermektedir.  Şehrin kuzeyindeki prestijli Bezigrad semtindeki okul 3 ile 15 yaş arasındaki çocuklara eğitim vermektedir. Okul öncesi ve İlköğretim eğitim ve öğretiminde Uluslararası İlköğretim Müfredatı (The International Primary Curriculum – IPC) kullanımakta olup, ortaokulda ise Sloven ve yabancı öğrenciler Cambridge ESOL ve IGCSE sınavlarına yönelik yetiştirilmektedir. Dersler tecrübeli İngiliz, İsviçreli ve Sloven öğretmenler tarafından verilmektedir.

Ljubljana QSI Uluslararası Okulu (INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA)

Addres: Dolgi most 6 A, 1000 Ljubljana

Website: http://www.qsi.org/slovenia/sln/

Quality Schools International (QSI) Uluslararası Okulu Ljubljana’da kar amacı gütmeyen bir okul olup, 1995 eylülünden beri eğitim üst düzey kalite standartlarına sahip uluslararası bir eğitim vermektedir. Ormanlık bir arazide kurulu okul, her türlü spor faaliyetinin açık ve temiz bir havada yapılabilmesine de imkan tanımaktadır. Sınıflar, kütüphaneler ve labarotuarlarında en üst düzey teknolojinin kullanıldığı Okulda, 1000 m2’lik bir spor salonunun yanısıra fitness alanları vardır. Eğitim dilinin İngilizce olduğu okula 3 ile 17 yaş arasındaki çocuklar kabul edilmektedir.  Bir Amerikan okulu olan QSI’da küçük sınıflarda tecrübeli öğretmenler tarafından dersler verilmektdir. Farklı milliyetlerden çocukların devam ettiği okuldaki öğrenciler Slovenya’da görev yapan diplomat aileleri ve uluslararası iş çevrelerine mensup ailelerin çocuklarıdır. QSI Ljubljana; ABD’de “Middle States Association of Colleges and Schools”a akredite olan ve özellikle Amerikan SAT sınavlarına hazırlayan eğitim müfredatı ile ABD’de üniversite hayatına devam etmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği bir okuldur.

Ljubljana Özel Fransız Okulu (ECOLE FRANÇAISE DU LJUBLJANA)

Addres: Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana

Website: http://efl.si

Ljubljana Özel Fransız Okulu, 1981 yılından beri; 2 yaşından 18 yaşına kadar Fransız konuşan ya da Fransızca bilgisi olmayan tüm öğrencilere eğitim vermektedir. Fransız Dış İşleri Bakanlığı tarafından özel olarak desteklenen okulda, Sloven, Fransız, Kanadalı, Belçikalı, İtalyan, İspanyol vb milliyetlerden çocuklar okumaktadır.  Eğitim dilinin Fransızca olduğu okulda çocuklara Slovence eğitimi de verilmektedir.

Danila Kumar Uluslararası Okul (Ljubljana)

Addres: Godeževa 11, 1113 Ljubljana

Website: http://en.os-danilekumar.si

Danila Kumar Uluslararası Okulu, 20 yılı aşkın süredir İngilizce IB eğitimi veren bir kamu okuludur. Anaokulu, İlkokul ve Ortaokulu bulunmaktadır ve Slovenya’da yaşayan yabancı ailelerin çocuklarına yönelik eğitim vermektedir. Sloven Eğitim Bakanlığınca desteklenen okul uygun imkanlar ile Uluslararası IB eğitimi vermektedir. Ljubljana’nın presitjli Bežigrad bölgesindeki okul 12-18 öğrencilik sınıflarında 3 yaşından 14 yaşına kadar çocuklara eğitim vermektedir. Okul dışı pekçok aktiviteyi ücretsiz sunan okul, fiziki imkanlarının gelişmişliği ile bilinmektedir.

Uluslararası Bezigrad Lisesi (INTERNATIONAL HIGH SCHOOL GIMNAZIJA BEŽIGRAD)

Addres: Peričeva 4, 1000 Ljubljana

Website: http://www.gimb.org/index.php?id=29

Bezigrad Lisesi (Gimnazija Bežigrad), UNESCO, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) iş birliğinde uluslararası bakhelorya (international baccalaureate-IB) programını uygulayan bir okuldur. IBO tarafından akredite edilen okul 13-16 yaş arası çocuklara Orta Düzey, 16-19 yaş çocuklara ise Uluslararası Bakalorya Diploma Programı sunmaktadır. Orta düzey programı İngilizce, Almanca, Slovence, tarih, coğrafya, biyoloji, kimya, fizik, matematik, resim, beden eğitimi ve bilgisayar derslerini içermektedir. Ayrıca,  öğrenimde alternatif metodlar, sosyal hizmet, sağlık, sosyal eğitim ve yaratıcılık gibi alanlarda da ilave dersler bulunmaktadır. IB Diploma Programı ise 2 yıllık, İngilizceye dayalı yoğun bir üniversiteye hazırlık programıdır. Öğrenciler, seçecekleri 6 konuda çalışmalar yapmak, proje geliştirmek ve Bilgi Teorisi/Yaratıcılık, okul dışı aktivitelere katılmak gibi sorumluluklara sahiptirler.

Maribor Lisesi (SECOND GYMNASIUM MARIBOR)

Addres: Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor

Website: https://www.druga.si/en/the-school/

Slovenya’nın Avusturya sınırındaki Maribor şehirndeki Maribor Lisesinde sunulan Uluslararası Bakalorya Programı içerik olarak Bezigrad Lisesinde sunulan ile birebir aynıdır. Maribor Lisesi, öğrencilerini üniversite ve sonrasındaki akademik hayata hazırlayan yoğun programı ve eğitimi ile bilinmektedir. Uluslararası ortamlara kolay adapte olan, açık görüşlü ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek hedeflenmektedir. Akademik program kadar öğrencilerin okul dışı aktivitelere katılımları da eşit bir şekilde önemsenmektedir. Öğrencilerinin akademik başarıları Slovenya’da en üst sıralardadır. Okuldışı aktivitelerin teşvik edilmesi öğrencilerin akşam ve haftasonlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamıştır. Okul, öğrencilerinin yaratıcı potansiyelini yükseltirken öğrenciler için huzurlu bir ortam sağlamayı aynı zamanda başarmıştır.

Kranj Lisesi (HIGH SCHOOL GIMNAZIJA KRANJ)

Addres: Koroška cesta 13, 4000 Kranj

Website: http://www.gimkr.si/ib-diploma-programme/

Başkent Ljubljana’ya yarım saatlik mesafede yer alan tarihi Kranj şehrindeki Kranj Lisesi 1810 yılından beri eğitim veren Slovenya’nın en köklü ve saygın okullarındandır. Uluslararası ve ulusal sınav başarıları ile tanınmaktadır. Kranj Lisesi, 15-18 yaşları arasında ortalamanın üzerinde akademik başarıya sahip 1.000 öğrenciye kapılarını açmaktadır. Özellikle fen bilimlerindeki yüksek başarılı öğrencileri ile tanınan lisenin mezunları en iyi üniversitelerden kabul almaktadırlar. Kranj Lisesi 2009’dan beri uluslararası bakalorya programını Kabul etmiştir.

Mali Svet Uluslararası Diplomatik Anaokulu (INTERNATIONAL DIPLOMATIC KINDERGARTEN MALI SVET)

Addres: Matjaževa ulica 4, 1000 Ljubljana

Website: http://www.malisvet.com/site.php?page=main&lang=en

Mali Svet Diplomatik Anaokulu, 2007 yılından beri eğitim veren okulöncesi bir eğitim kurumudur. İngilizce ve Slovence anaokulu ve kreş eğitimi vermektedir. Yabancı ailelerin çocukları kadar ileride yurtdışında yaşamayı hedefleyen Sloven ailelerin çocuklarına da eğitim vermektedir.

Slovenya’daki Uluslararası ve Özel Okullara ait daha detaylı bilgilere aşağıdaki web sitelerinden ulaşabilirsiniz:

 • slovenia.si
 • investslovenia.org
 • filternet.si

 

Slovenya’daki Yaşam Maliyetleri

Slovenya uygun fiyatlar ile üstün kalite ve imkanları sunan bir ülkedir.

Avrupa Birliği standartlarında, İsviçre ve Avusturya kalitesini Doğu Avrupa’nın uygun fiyatları ile alabilirsiniz. Bir şişe bira 1 euro, iyi bir öğlen yemeği 7-8 eurodur.
Ev Kiraları
Ljubljana
Stüdyo Daire: 250 Euro
Tek Odalı Daire: 400 euro
İki Odalı Daire: 500 euro
Yukarıdaki fiyatların bir Avrupa Başkenti için ne kadar uygun olduğu sanırız dikkatinizi çekmiştir.

Akaryakıt:
Benzin (1 Lt): 1.31 Euro
Dizel (1 Lt): 1.14 Euro
Slovenya’da akaryakıt fiyatları her benzin istasyonunda aynıdır.

Gıda fiyatlarına aşağıdaki supermarket web sitelerinden gözatabilirsiniz:
https://www.mercator.si/ Mercartor
https://www.hofer.si/Hofer
http://www.tus.si/ Tuš
http://www.lidl.si/sl/index.htm Lidl
https://www.spar.si/sl_SI.html Spar

Slovenya’da Ücretler-Maaşlar

Slovenya’daki ortalama brüt ücretler 1,593 Euro, ortalama net ücretler ise 1,050 Euro’dur. Bir işçinin maaşı gelir vergisi ve sosyal güvenlik katkı paylarını da içerir. İşverenler ayrıca yemek ve yol ücreti de öderler. Bu durumda işverenler için ortalama maliyet 1,850 Euro civarında olmaktadır.
Slovenya’da ücretlerin her ayın 18’ine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Dünyanın Çocuk Yetiştirmek İçin En İdeal Ülkesi Slovenya

 

Slovenya’da Okullar? Dünyanın Çocuk Yetiştirmek İçin En İdeal Ülkesi Slovenya…

Slovenya çocuk yetiştirme için dünyanın en ideal ülkesi olarak kabul edilmektedir. 172 ülkeyi kapsayan uluslararası bir çalışmaya göre birinciliği Slovenya ve Singapur birlikte paylaşmıştır. Bu çalışmada ABD’nin 36. sırada olduğunu belirtmemizde fayda vardır. Ayrıntılarına aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz Endeks çalışmasında ülkeler, çocuklara
sundukları eğitim, sağlık, beslenme, sosyal imkanlar dahil pek çok kritere göre sıralanmışlardır.

https://campaigns.savethechildren.net/end-of-childhood

Ücretsiz kamu okullarının varlığının yanısıra, her türlü sosyal imkanın da çocuklar için var olduğunu ifade edelim. Yaz kampları, okul dışı ücretsiz aktiviteler ile Slovenya en iyi eğitim
sistemine sahip 12. ülke olarak da istatistiklere geçmiştir. Çocuk Doğurmak İçin En İyi Ülke  Aynı zamanda Slovenya yeni bir çocuğun dünyaya getirilmesine en uygun dünyadaki iki
ülkeden birisi olmuştur. Avrupa Birliğinin Slovenya’yın yeni bir çocuğun dünyaya getirilmesinde en uygun ülke olarak gören raporunun detaylarına da aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/commission/index_en

Slovenya: İngilizcenin En İyi Konuşulduğu 7 Ülkeden Birisi

Slovenya’nın İngilizce’nin en iyi konuşulduğu 7. Ülke olduğunu söylemekte de fayda var.  Slovenya’da kırsal bölgeler hariç İngilizce bilmeyen kişilere rastlamak hemen hemen
imkansızdır.

Ücretsiz Okullar
Slovenya’da eğitim tamamen ücretsiz olup, tüm kesimlere açıktır. Slovenya’da okul harici  kurslar ve yaz okulları, kamplar vb de ücretsizdir.

Slovenya’da Okullar Kaç Yıldır?

Slovenya’da ilk öğretim 9 yıl olup zorunludur. İlköğretimden sonraki lisede iki alternatif bulunmaktadır:

1- Gymnasiums (Genel Lise): 4 yıllık eğitim verirler ve devamında üniversiteye kayıt olmak imkanı vardır. Gymnasium’larda 4. Yılın sonunda merkezi bir bitirme sınavı
yapılır ve üniversiteye kayıt olma imkanı vardır.

2- Mesleki ve Teknik Liseler: 2 ile 5 yıl arasında süreleri olan mesleki ve teknik liseler, profesyonel bir meslek imkanı kazandırmaya yöneliktirler. Öğrenciler seçtikleri alanda
bir bitirme sınavına girerek belge sahibi olurlar.

Slovenya’da Ücretsiz Üniversite

Slovenya’da üniversiteler de ücretsiz olup, Avrupa Birliği ve Dünya çapında geçerliliği olan diplomalar veren prestijli eğitim kurumlarıdır. Ljubljana, Maribor, Koper ve Nova Gorica’daki
üniversiteler ve programları ile ilgili kapsamlı bilgilere Slovenya Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının (Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) web sitesden
ulaşabilirsiniz.

Slovenya’daki eğitim kurumları, üniversiteler için birebir görüşme yapmak isterseniz bu konuda da uzman danışmanlar aracılığı ile randevular temin edebilir, sizlere eşlik edebiliriz.

Slovenya’daki İş Fırsatları

Slovenya ekonomisi 2017 yılında % 4,9, 2018 yılınca ise % 4,5 büyümüştür. Slovenya’nın milli geliri yaklaşık 55 milyar ABD doları, kişi başı milli geliri ise 26,254 ABD dolarıdır (Türkiye’nin 2018 kişibaşı milli geliri 9,632 ABD dolar). Gayrimenkul değer artışında ise Slovenya % 13,4’lük getirisi ile 2018 yılında dünya 3. olmuştur.

İşinizi Avrupa’ya taşımak ya da Avrupa’da büyütmek istiyorsanız ya da yeni bir iş kurmak istiyorsanız Slovenya sizin için mükemmel bir tercihtir.

İş Yapmak için Slovenya Nasıl Bir Ülkedir?

Slovenya: Vizyonerler İçin

Slovenya’da pek çok iş fırsatı bulabilirsiniz. Turizm en  büyük gelişme gösteren sektörlerden birisidir. Doğal ve el değmemiş güzellikleri, termal kaynakları, ortaçağ şatoları ve şehirleri, dünyanı en büyük ve ilginç yer altı mağaraları ve modern şehirleri ile Slovenya turizmde çok özel fırsatlar sunmaktadır.

Yatırımcılar için metalürji, uluslararası nakliye, otomotiv sektörü ve yedek parka üretimi, beyaz eşya üretimi, teknoloji yoğun sektörler, havacılık, yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar ve hidro enerji) ve gayrimenkul sektörü de çok büyük fırsatlar sunmaktadır.

Avrupa Birliğinde Huzurlu, Rahat ve Kurumsal Bir Hukuk Ülkesi: Slovenya

Slovenya iş yapma kolaylığına sahip bir ülke olup, bu ülkede iş yapmaya karar verirseniz size her türlü yardımı yapmaya hazırız. Her türlü bürokratik ve hukuki süreci sorunsuzca tamamlamanız, vergi yapılanmanızı en optimum şekilde yapmanız için uzman kadrolarımız ile yanınızdayız. Ekibimizde vergi, ticarte hukuku, muhasebe, finans ve gayrimenkul başta olmak üzere uzman profesyoneller  yer almaktadır.

Alıştığınızın Ötesinde Konfor

Slovenya’daki Şirketinizi ve işlerinizi yönetmek için bizlere güvenebilirsiniz. Hukuk, finans, vergi ve muhasebe alanında her türlü hizmeti Slovenya’daki lisanslı iş ortağımız aracılığı ile veriyoruz. Ayrıca, yeni iş geliştirme projelerinizde Pazar araştırması ve yasal altyapı için gerekli araştırmaları ve fizibilite çalışmalarını sizler adına gerçekleştirebiliriz.

Geniş Olanaklar Ülkesi

Slovenya, Avrupa Birliği hukuku ile yabancıların haklarının güvence altına alındığı etkin bankacılık ve finans sistemine sahip bir ülkedir. Ayrıca Slovenya ticaret yollarının kesiştiği bir bölgede olup, 500 milyonluk Avrupa pazarına hizmet etmekte de stratejik bir konumdadır. Slovenya son yıllarda gelişmiş bir ekonomiden beklenmeyecek ölçüde çok hızlı büyümekte ve dünyanın büyük global şirketlerinin Avrupa Birliğine giriş noktalarından birisi olmaktadır.

Slovenya’nın başta gelen avantajları olarak:

 • Yasa yapıcıların şeffaf çalışma süreçleri,
 • AB standartlarında hukuki güvence ve yabancılar için eşit haklar,
 • Basit bir vergilendirme sistemi,
 • Gelişmiş bir kamu ihale sistemi,
 • Ticari aktivitenin önünde engel olmaması,
 • Stratejik lokasyon,
 • Tüm Avrupa pazarına engelsiz hitap etme şansı
 • Dünyanın en zengin pazarlarının içerisinde yer alma,
 • İyi yetişmiş insan gücü,
 • Güvenilir bankacılık sistemi

sayılabilir.

Slavik kökenleri ile Rus sermayesinin de ilgi gösterdiği ülke bu özelliği ile de farklı bir noktadır.

Slovenya’da Bilmeniz Gereken Her Şeyin Fiyatı

Slovenya’da Bilmeniz Gereken Her Şeyin Fiyatı-Slovenya’daki Yaşam Maliyetleri-Ne Ne Kadar? Slovenya’da Ev Kiraları, Maaşlar ve Tüm Fiyatlar?

Slovenya uygun fiyatlar ile üstün kalite ve imkanları sunan bir ülkedir. Avrupa Birliği standartlarında, İsviçre ve Avusturya kalitesini Doğu Avrupa-Balkanlar seviyesindeki fiyatlar ile alabilirsiniz.

Aşağıda sizler için tüm fiyatlar:

Market Alışverişi  
Süt (1 litre) 0.88 €
Ekmek (500g) 1.05 €
Pirinç (1kg) 1.61 €
Yumurta (12 adet) 2.07 €
Peynir (1kg) 9.20 €
Tavuk göğsü (Kemiksiz, derisiz), (1kg) 6.77 €
Dana eti (1kg) 8.74 €
Elma (1kg) 1.26 €
Muz (1kg) 1.19 €
Portakal (1kg) 1.45 €
Domates (1kg) 1.73 €
Patates (1kg) 0.68 €
Soğan (1kg) 0.85 €
Marul (1 adet) 1.07 €
Şişe suyu (1.5 litre) 0.66 €
Bir şişe şarap (İyi kalite) 5.00 €
Bira (0.5 litre) 1.04 €
Sigara (Marlboro) 4.00 €
Restoranlar  
Bir öğün yemek (Pahalı olmayan Restoranda) 7.00 €
İki kişilik yemek (Orta seviyeli restoranda, üç çeşit ve içki dahil) 30.00 €
McDonalds menü 5.00 €
Bira 2.50 €
Cappuccino 1.36 €
Ulaşım
Aylık Abonman Kartı 37.00 €
Taksi (1km) 0.90 €
Benzin (1 litre) 1.31 €
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (ya da benzer sıfır araba) 19,000.00 €
Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (ya da benzer sıfır araba) 18,408.00 €
Sabit Giderler (Aylık)
85 m2’lik bir dairenin (Elektrik, ısınma, soğutma, su ve çöp) giderleri 196.30 €
Internet (60 Mbps ya da daha hızlı, limitsiz data kablo/ADSL) 33.15 €
Spor ve Eğlence Giderleri  
Fitness Club üyeliği (Aylık) 38.69 €
Tenis Kortu Kirası (Haftasonları 1 saati) 12.18 €
Sinema Bileti 6.00 €
Eğitim
Özel Kreş/Anaokulu (Aylık) 380.68 €
Uluslararası Özel İlkokul International (Yıllık) 9,750.00 €
Yaygın Olan Kamu Okulları/Üniversiteleri Ücretsiz
Giyim
Kot pantolon (Levis 501 ya da benzeri) 68.07 €
Yazlık kıyafet (Zara, H&M benzeri mağazalarda) 28.71 €
1 çift spor ayakkabı (Nike Koşu ayakkabısı veya benzeri) 75.42 €
1 Çift Erkek Deri Ayakkabı 94.11 €
Konut Kiraları (Aylık)
1 odalı Daire (Şehir Merkezi) 428.13 €
1 odalı Daire (Şehir Dışı) 336.50 €
3 odalı Daire (Şehir Merkezi) 745.08 €
3 odalı Daire (Şehir Dışı) 561.00 €
Konut Satış Fiyatları
Şehir merkezi (ortalama m2’si) 2,385 €
Şehir dışı (ortalama m2’si) 1,794 €
Maaşlar ve Kredi Faizleri
Ortalama Maaşlar (Net) 1,045 €
20 Yıllık Konut Kredisinin Yıllık Faiz Oranı (%) 3.41

*Fiyatlar Ekonomik Koşullara Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.

Slovenya Yatırımcı Vizesi Nasıl Alınır? Slovenyaya Yerleşmek için Ne Yapmak Gerekir?

Slovenya’ya yatırım yaparak (Şirket Kurarak) yerleşmek aslında gereken prosedürler uzman danışmanlar aracılığı ile dikkatlice gerçekleştirildiğinde oldukça kolaydır.

Slovenya’ya yerleşmek ve Avrupa Birliği Üyesi bir ülkede işinizi kurmak, tasarruflarınızı Euro güvencesi ve AB Hukuku ile garanti altına almak için atacağınız adımları sizler için aşağıda özetledik:

1.Şirketinizin kurulması

 • Şirket sahipleri ve temsilcileri için Sloven vergi numarasının alınması.
 • Şirketin tescili için gereken evrak ve formların hazırlanması
 • Şirket sermayesinin yatırılacağı bloke Banka hesabının açılması
 • 7.500 Euroluk sermayenin bloke Banka hesabına yatırılması
 • Şirket için standart (Bloke olmayan) Banka hesabının açılması.

2.Yatırım Yapılacak Uygun Gayrimenkulün Bulunması (Slovenya’ya yabancılar tarafından yapılan yatırımların önemli bir kısmı gayrimenkul alanında olmaktadır)

 • Slovenya’yı tanıma ve uygun gayrimenkullerin tespiti
 • Gayrimenkulün getiri analizinin yapılması
 • Gayrimenkulün hukuken uygun olduğunun araştırılması (İpotek, şerh vs’den ari olması)
 • Alım satım işleminin gerçekleştirilmesi (Noter, Banka, Sözleşme vb aşamalar)
 • Gayrimenkulün yeni sahibi olarak tapuya kayıt

3.Oturum ve Çalışma İzninin Alınması

 • Oturum ve çalışma izni için gereken formların ve dokümanların hazırlanması
 • Ankara’daki Slovenya Büyükelçiliğine başvuru
 • Oturum ve çalışma izni başvurusunun uzman Sloven danışmanlar aracılığı ile ilgili Sloven Kamu mercilerinde takibi ve gerekirse ilave bilgi/belge alışverişinin sağlanması
 • Slovenya oturum ve çalışma izninin alınması
 • Slovenya’ya gelerek sürecin tamamlanarak, ikametgah, sosyal güvenlik sistemine kayıt gibi işlemlerin tamamlanması
4.Gayrimenkulünüzün gelir getirmesi

Slovenya konut piyasasındaki gayrimenkullerin çoğunluğu uzun dönemli kiraya verilmiş olarak satılmaktadır. Bu durum ise Şirketinizn gayrimenkul yatırımını yaptığı ilk andan itibaren gelir elde etmesine ve masraflarını karşılama gücüne kavuşmasını sağlayacaktır.

Gerekmesi halinde uzman gayrimenkul danışmanları hızlı bir şekilde yeni gayrimenkuünüzü kiraya verebilecektir.

5.Oturum İzni Sonrası Hizmetler

İhtiyaç duyulması halinde uzman şirketler aşağıdaki hizmetleri de sizin adınıza Slovenya’da verebilmektedirler:

 • Şirketin günlük iş ve işlemlerinin takibi
 • Faturaların zamanında kesilmesi ve ödenmesi
 • Muhasebe defterlerinin ve hesaplarının tutulması
 • Vergi raporlamaları ve işlemleri
 • Gelen e-maillerin cevaplanması
 • Slovenya’da yapacağınız yeni yatırımlar ve iş girişimleri için danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Slovenya’da kuracağınız yeni işinizin planlanması ve oluşturulması
Scroll to top
Whatsapp Mesaj
Yardım mı gerekli?
Merhaba!
Bilgi mi almak istiyorsunuz?